Ulkosuomalaisille yhteisöille 6.12.2007

Kuluvana vuotena vietämme Suomen itsenäisyyden
90-vuotisjuhlaa. Voimme olla ylpeitä
siitä, että pohjoinen, lähtökohdiltaan hyvin
köyhä maamme on vuosikymmenien kuluessa
kehittynyt sitkeällä työllä pohjoismaiseksi
hyvinvointiyhteiskunnaksi, joka selviää
kovassakin kansainvälisessä kilpailussa.
Suomalaisten on syytä olla myös kiitollisia
sotiemme veteraanisukupolvelle, joka puolusti
itsenäisyyttämme ja jälleenrakensi
maatamme.
Tänä päivänä Suomi on osa yhä kansainvälisempää
maailmaa. Olemme jäsenenä Euroopan unionissa ja
aktiivisesti mukana kansainvälisissä
järjestöissä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien
toiminnassa. Kuluneiden vuosikymmenien aikana
myös talouselämämme on kansainvälistynyt.
Suomalaiset yritykset ovat lisänneet ja
laajentaneet toimiaan ulkomailla, samalla kun
ulkomaalaiset yritykset ovat tuoneet toimintojaan Suomeen.
Kansainvälistyminen näkyy ihmisten lisääntyneenä
liikkuvuutena. Suomesta mennään ja
Suomeen tullaan työtehtäviin, opiskelemaan,
eläkepäiviä viettämään. Ihmiset liikkuvat
maasta toiseen jokaisessa elämänkaarensa vaiheessa.
Te, suomalaiset maailmalla, olette keskeisessä
asemassa vaikuttamassa siihen, millainen
kuva Suomesta muodostuu. Riippumatta siitä,
oletteko asettuneet ulkomaille pysyvästi vai
määräajaksi, te kaikki teette tärkeää työtä
Suomen ja suomalaisuuden lähettiläinä. Te
myös välitätte Suomeen ulkomailla saamianne vaikutteita ja rikastutatte näin
suomalaisuutta. Teidän tekemänne työ ja luomanne verkostot ovat korvaamattomia.
Suomelle on tärkeää, että teidän ulkosuomalaisten siteet kotimaahan säilyvät.
Kaikki te elätte, työskentelette ja toimitte
kansallisina vähemmistöinä nykyisissä
asuinmaissanne. Toivon, että voitte tässä ominaisuudessa kertoa kokemuksistanne
Suomelle, joka on yhä varsin yhtenäisen kulttuurin maa hyvin pienine etnisine
vähemmistöineen mutta vääjäämättä muuttumassa yhä monikulttuurisemmaksi. Te
tunnette sen voiman ja mahdollisuudet, joita
taustaltaan erilaiset ihmiset voivat
yhteiskunnalle antaa. Meillä Suomessa voisi olla siitä opittavaa.
Lämmin tervehdykseni Suomen 90. itsenäisyyspäivänä!

Tarja Halonen
Tasavallan presidentti

(Suora lainaus Shanghain suomalaisten sivuilta)